Quạt đứng Hatari HT-P16M3

Giá bán: 1.260.000 (Giá tốt nhất):